Projekt WUM AID

Biuro Karier WUM zaprasza w ramach projektu WUMAID do udziału w Doradztwie Kariery skierowanym do studentów ostatnich 4 semestrów studiów licencjackich i magisterskich.

ULOTKA PROJEKTOWA

Uczestnik projektu odbywa minimum jedną indywidualną konsultację z doradcą z Biura Karier. Liczba konsultacji jest z każdym ustalana indywidualnie. Można skorzystać z doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i coachingu.

Podczas doradztwa stosujemy zasady: dobrowolności, poufności i partnerstwa. Oznacza to, że poruszając się w obszarach rynku pracy, rozwoju osobistego oraz indywidualnej sytuacji psychologicznej i zawodowej uczestnik otrzymuje przestrzeń na wyrażanie oczekiwań względem doradztwa oraz ma wpływ na zakres i formę konsultacji, a jednocześnie może liczyć na dyskrecję. 

Jeśli zadajesz sobie pytania:  
Jak znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce na rynku pracy?  Jakie są moje silne i słabe strony?  Jakie kompetencje chciałbym rozwijać?  Co motywuje mnie do pracy i jakich warunków potrzebuję do odczuwania satysfakcji zawodowej? 

Jak wygląda rynek pracy w moim zawodzie, w działach i na stanowiskach, które mnie interesują? Jak stworzyć skuteczne, wyróżniające mnie CV?  Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, by zwiększyć szanse na współpracę?  Jak poprawić umiejętność autoprezentacji i wystąpień publicznych?

Co budzi we mnie niepewność, stres, opór i jak sobie z tym radzić?  Jak lepiej komunikować się z pacjentami i zespołem pracowniczym?  Jak wprowadzać pozytywne zmiany w życiu?

…zgłoś się do Biura Karier i skorzystaj z Doradztwa w Karierze.

Co wyróżnia Doradztwo w Karierze w ramach projektu WUMAID w porównaniu do doradztwa dostępnego dla wszystkich studentów i absolwentów naszej uczelni?

Możesz wziąć udział bezpłatnie w badaniu narzędziami psychologicznymi online - po zakwalifikowaniu do projektu i decyzji o skorzystaniu z tej opcji. Wypełnienie jednego testu trwa 20-30 minut.

INSIGHTFUL PROFILER (IP 121) - Profilowanie Osobowości Zawodowej.
Otrzymujesz Raport z wynikami dotyczącymi czynników motywujących do pracy, predyspozycji do rozwoju określonych kompetencji zawodowych, wewnętrznych ograniczeń, cech wyróżniających Cię jako pracownika.

Przykładowy fragment raportu 1
Przykładowy fragment raportu 2

TEST RÓL ZESPOŁOWYCH BELBINA
Otrzymujesz pogłębioną wiedzę o preferowanym przez ciebie sposobie działania oraz indywidualnych cechach wzbogacających zespół i wskazówkach najlepszego ich wykorzystania. Wyniki są przedstawione w postaci indywidualnego Raportu, który pokazuje układ 9 Ról Zespołowych oparty o Samoocenę i Ocenę Obserwatorów - doowolnie wybranych osób, z którymi pracowałeś/-aś w zespole.

Przykładowy fragment raportu 1
Przykładowy fragment raportu 2

Zalety narzędzi psychometrycznych

Otrzymasz dostęp do testów wykorzystywanych przez wielu pracodawców do oceny i rozwoju pracowników.

Raporty mogą zostać omówione z doradcą zawodowym, co pozwala lepiej zrozumieć wyniki testów w kontekście samopoznania, dopasowania do stanowiska, upewnienia się w wyborach zawodowych. 

Dzięki obszernym Raportom możliwe jest różnorodne wykorzystanie zawartych w nich informacji: analizowanie mocnych i słabych stron zachowań ludzi w miejscu pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, wprowadzanie pozytywnych zmian zachowań.

Do tej pory stosowaliśmy wiele innych narzędzi, sygnowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP, w formie stacjonarnej (papier - ołówek).

COACHING KARIERY pozwala lepiej zrozumieć siebie i służy do tworzenia nowych rozwiązań. Poszerza perspektywę i buduje świadomość. Obejmuje kilka (średnio 2-5) indywidualnych sesji.

Coaching nie jest szkoleniem, czy doradzaniem. Coach nie narzuca własnych rozwiązań, przekonań i wartości. Rolą coacha jest aktywne słuchanie, zadawanie otwartych pytań oraz dobór narzędzi i metod pracy, które wpierają rozwój klienta. Narzędzia coachingowe wykorzystujemy też w ramach doradztwa.

Coaching w kontekście zawodowym jest polecany, jeśli:

  • chcesz odkryć swój potencjał lub powołanie, 
  • chcesz wybrać pomiędzy kilkoma opcjami zawodowymi,  
  • zastanawiasz się jak poradzić sobie w konkretnej sytuacji edukacyjnej lub zawodowej,
  • chcesz podtrzymać motywację do działania lub skupić się na rozwoju konkretnej umiejętności,
  • chcesz lepiej radzić sobie w trudnych relacjach zawodowych, 
  • chcesz budować pewność siebie i odporność psychiczną.

Każdy cel i temat sesji coachingowej jest odpowiedni, o ile jest on istotny dla Klienta. Coach wspiera klienta w ustaleniu celu do pracy podczas sesji coachingowych w sytuacji gdy wiesz, że potrzebujesz zmiany, jednak trudno ci określić jej kierunek. Powyższe tematy można pogłębić też w formie doradztwa zawodowego lub psychologicznego. Coaching polega na towarzyszeniu i wspieraniu w poszukiwaniu rozwiązań, bez dawania gotowych odpowiedzi.

Zastanawiasz się, czy coaching jest dla Ciebie?
Opisana przez Josepha Campbella Podróż Bohatera jest jednym z wielu narzędzi coachingowych pomocnych w samopoznaniu, realizacji zamierzeń i tworzeniu planów zawodowych.

Czym jest Podróż Bohatera?
Sprawdź:  https://www.youtube.com/watch?v=hlPoHhr7qKM

Ten przykład pracy z metaforą to nie jedyna twarz coachingu. Wolisz konkret? Wybierzemy inne metody i ćwiczenia docierania do sedna.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ jako tworzenie wizji własnej firmy i/lub usługi z wykorzystaniem Modelu Biznesowego Canvas, prezentacja sylwetki zawodowej i usługi dla klientów, formalne aspekty zakładania własnej działalności.


JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy na konsultacje psychologiczne i/lub zawodowe.
2. Wypełnij Ankietę przed doradztwem dotyczącą oczekiwań względem konsultacji.
3. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, deklarację udziału  w projekcie.
4. Poczekaj na kontakt w celu dopełnienia formalności i ustalenia terminu konsultacji.

Obecnie konsultacje prowadzimy on-line z wykorzystaniem komunikatorów MS Teams, Skype lub telefonicznie.   

Chcesz o coś dopytać? Zapraszamy do kontaktu!

mail: biurokarier@wum.edu.pl
telefon: +48 22 57 20 909 lub 910
 

Doradztwo w Karierze jest realizowane w ramach uczelnianego projektu  „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” w latach 2018-2020, obejmuje zadanie 10 - „Rozwój systemu usług Biura Karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy”.